Hvorfor er
haugesundere
sykere
enn
siddiser?


Jobben er en viktig del av livet. 9 av 10 nordmenn gleder seg til å gå på jobb. Jobben gir opplevelse av å være til nytte og er ofte en del av vårt sosiale nettverk. Å være i jobb er viktig for livslykken og nasjonaløkonomien, for arbeidstaker og arbeidsgiver.

Jo lenger sykmeldt, jo større sjanse for å falle ut av arbeidslivet. For oss som jobber for flere i arbeid og færre på trygd, kan statistikk av og til skape undring. Hvorfor er andelen langtidssykmeldte i Haugesund større enn i Stavanger? Det er for eksempel 32,3 % flere som er sykmeldt i mer enn 26 uker*. Er det på grunn av næringsstrukturen? Er det presset på jobben – at folk i oljehovedstaden ikke “tør” være lenge borte? Er det legene som i mindre grad bruker graderte sykmeldinger – et virkemiddel som beviselig har god effekt? Tror de mer på hvile i prosessen for å bli frisk enn kollegene sør for Boknafjorden? Er det dårligere tilrettelegging fra de lokale bedriftene sin side? Står det på kommunikasjonen mellom lege og arbeidsgiver? Det fins neppe ett enkelt svar, men de fleste haugesundere er sikkert enige om én ting: Det er ingen grunn til å ligge bak Stavanger på noen tabell som helst. Så snakk med legen. Sjekk muligheten for gradert sykmelding. Si at du vil tilbake til (arbeids)livet så fort som mulig.


Raskere tilbake i jobb, raskere tilbake til livet.

* Perioden 010712 til 310613. I prosent av sykefraværstilfeller: Haugesund: 9,0. Stavanger: 6,8. Karmøy: 8,7. Rogaland: 7,3. På Karmøy er det 27,9 % flere (enn Stavanger) som er sykmeldt i mer enn 26 uker.

ANDEL SOM ER SYKMELDT I MER ENN 26 UKER:

Se flere statistikker her